“Peuter”bos

De juf van een peuterklas was op zoek naar een natuurlijk decor waar de dagelijkse verhaalronde kon doorgaan. Het decor moest de mogelijkheid bieden om verjaardagskaartjes of andere versieringen van de kinderen op te hangen. Ook moest het decor de seizoenen kunnen weergeven. We realiseerden dit door haakjes aan de takken te voorzien waaraan blaadjes en vruchten kunnen gehangen worden.